Vyhľadávanie
Náhodný produkt
Štatistika

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Firma SiMa original sa ako prevádzkovateľ internetového obchodu SIMAORIGINAL.SK na internetovej adrese WWW.SIMAORIGINAL.SK týmto zaväzuje, že zverejnené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverejnené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu SIMAORIGINAL.SK. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy